home >>> contact
 
 
opgave nieuwe leden || opmerkingen en vragen over onze vereniging || opmerkingen en vragen aan onze webmaster

Natuurlijk kunt u / kan jij ook lid worden van onze vereniging!

Hieronder treft u daar meer informatie over aan.
De AWN kent de volgende lidmaatschappen, alle lopend per kalenderjaar:

   
A. basislidmaatschap (voor personen en verenigingen/organisaties/gemeenten) € 55,00
B. jongeren-lidmaatschap (14 t/m 27 jaar) € 30,00
C. huisgenoot-lidmaatschap (als een huisgenoot op hetzelfde adres al basis-lid is) € 25,00
 
Rechten en plichten verbonden aan het lidmaatschap
 

Elk lid kan deelnemen aan alle landelijke en afdelings-activiteiten van de AWN en is (t/m 75 jaar) via de AWN verzekerd bij activiteiten/opgravingen. Basis-leden en jongeren-leden ontvangen onze tijdschriften Archeologie in Nederland en AWN Magazine beide vijfmaal per jaar. Alle leden hebben op de Algemene Ledenvergadering stemrecht.

U kunt zich bij de AWN aanmelden via de button onderaan deze pagina. Organisaties kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar de landelijk secretaris (zie onder), waarna zij een gericht aanmeldingsformulier ontvangen.

Bij het aanmelden kunt u aangeven of u tevens lid wilt worden van de LWAOW (Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water). Bekijk voor nadere informatie eerst : de website van de LWAOW.

Na aanmelding ontvangt u van onze secretaris een bevestiging met uw lidmaatschapsnummer, betalingsgegevens en wel/geen/enkele exemplaren van onze tijdschriften (afhankelijk van het moment van aanmelding).

 
   

 
Opgave nieuwe leden  
   
Opgave nieuwe leden via onze landelijke website: http://www.awn-archeologie.nl/aanmeldingsformulier-awn/
   

   
 
Ten gevolge van een verhuizing naar een ander platform werken onze contactformulieren helaas niet langer, maakt u voorlopig gebruik van secretariaat@awnzeeland.nl
naam
 

adres

 
postcode
 

woonplaats

 

telefoon

 
email
 
     
Opmerkingen / vragen van uw zijde:
     
   

Ten gevolge van een verhuizing naar een ander platform werken onze contactformulieren helaas niet langer, maakt u voorlopig gebruik van secretariaat@awnzeeland.nl
naam
 

adres

 
postcode
 

woonplaats

 

telefoon

 
email
 
     
Opmerkingen / vragen van uw zijde: