home >>> tentoonstellingen
 
Vernieuwing tentoonstelling in Waarde (najaar 2018)
   
   
Archief  
 
Vernieuwing tentoonstelling in Waarde  
   

Na vier jaar werd het tijd voor een vernieuwing van de tentoonstelling archeologische vondsten uit Valkenisse en Waarde.
De AWN werd destijds gevraagd om in het nieuwe Dorpshuis MeerWaarde te Waarde twee vitrines in te richten. Na overleg met de depotbeheerder bij de SCEZ en de beheerster van het dorpshuis werd gekozen voor een bredere opzet. Vorig jaar en ook dit jaar werden vondsten van de slikken van Rilland, die lange tijd in Hulst ondergebracht waren, geschonken aan het Zeeuws Archeologisch Depot voor bodemvondsten in Middelburg.
Een archeologische werkgroep uit Hulst heeft in de tachtiger jaren van de vorige eeuw veel vondsten opgegraven in het verdronken Rilland. Door erosie en afkalving van de Westerscheldeoever werd een deel van het verdronken dorp bedreigd, net als destijds Valkenisse.  De werkgroep heeft vooral veel aardewerk gered van de ondergang. Bij de herinrichting van het museum in Hulst heeft men besloten afstand te doen van deze collectie. Dit was dé kans om in Waarde deze voorwerpen aan een breed publiek te laten zien.
De dorpen Waarde, Valkenisse en Rilland zijn in de Middeleeuwen ontstaan op het eiland Rilland (Rietland) tussen de Honte in het zuiden en de Hinkele in het noorden. Zij hebben dus een gezamenlijke ontstaansgeschiedenis.
Valkenisse en het oude Rilland gingen ten onder; Waarde bleef wel behouden, maar ook de polders van het eiland Rilland leden door de eeuwen heen veel schade door dijkdoorbraken. De Hinkele werd afgedamd, de Honte werd Westerschelde, de dijken werden meer landinwaarts opnieuw aangelegd en er werd een nieuw dorp Rilland gesticht.
“De zee geeft en de zee neemt”. Dit is tevens de titel en het thema van de nieuwe tentoonstelling in het dorpshuis MeerWaarde.
Eén hele vitrine is gevuld met de vondsten uit Oud-Rilland, in de andere vitrine zijn voorwerpen uit Valkenisse en Waarde te zien.
Op donderdagavond 25 oktober werd de nieuwe tentoonstelling geopend door de voorzitter van de dorpsraad, de heer J. Nieuwenhuijsen, die tezamen met Leo den Heijer de openingshandeling verrichtte: het plaatsen van een in Oud-Rilland gevonden kan in de vitrine met ‘nieuwe vondsten’. Vervolgens hield Dicky een PowerPoint-presentatie, gevolgd door lezingen door Aagje Feldbrugge en Leo den Heijer.
Op vrijdagmiddag was er in MeerWaarde voor de leerlingen van twee basisscholen uit Waarde en Rilland een archeologiemiddag.
Ondertussen hebben we van bezoekers en gebruikers van het dorpshuis al veel complimenten gehad. Op deze wijze hoopt de AWN bij te dragen aan vergroting van het draagvlak voor archeologie in Zeeland.

Dicky de Koning.Joost Nieuwenhuijse , secretaris van de Dorpsraad, mag het laatste kannetje in de vitrine plaatsen. Foto: Niek Beeke.
Leerlingen van groep 8 aan het werk in Waarde. Foto: Leo de Heijer.
   
Archief