home >>> excursies
   
 Foto-impressie excursie Sas van Gent (15 september 2018)  
 Foto-impressie excursie collectie Kirke Westdorpe(15 september 2018)  
 Verslag excursie naar Westdorpe en Sas van Gent (15 september 2018)  
 Foto-impressie excursie collectie Marcel de Putter (15 september 2018)  
   
Archief
 
Verslag excursie naar Westdorpe en Sas van Gent  
   

Op zaterdag 15 september j.l. was door Dicky de Koning een excursie voorbereid naar Westdorpe en Sas van Gent in Zeeuws-Vlaanderen. Verzameld werd in de "Kirke", waar we werden verwelkomd door de voorzitter van de Museumstichting, Johan de Beats en Johan Thomas, de oprichter en conservator van het museum Westdorpe. Vijftien AWN-leden waren op de uitnodiging ingegaan. Gestart werd met koffie en een bolus. Johan de Beats gaf een korte inleiding over de geschiedenis van Westdorpe en de bouw van de kerk. Het oorspronkelijke Westdorpe "verdronk" in 1586 toen Prins Maurits het gebied inundeerde om de stad Axel te behouden. Na 1620 ontstond het huidige dorp als een langgerekt dijkdorp. Tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog werd het dorp verlaten en beschoten door het Belgische leger. Onder andere de kerk uit 1886 werd onherstelbaar beschadigd. Nog in 1940 werd gestart met de bouw van de huidige R.K. kerk. Door gebrek aan bouwmaterialen werd de bouw van de kerk na 1945 voltooid. Een architect uit Friesland was aangezocht voor het ontwerp van de kerk. Het werd een indrukwekkend gebouw, opgetrokken uit rode baksteen. De architect liet zijn handtekening na, door een toren te tekenen met een "Fries" zadeldak. Het enige zadeldak van een kerktoren in Zeeland, aldus onze gastheren. De kerk heeft een indrukwekkend interieur. De enorme bogen, die het gewelf dragen, lopen door tot de vloer. Het gewelf bestaat ook uit gemetselde rode baksteen. Na de sluiting van de kerk in 2013 heeft de kerk een multiculturele functie gekregen. Door de constructie van een enorme glazen box kan de ruimte doelmatiger worden gebruikt. Na de introductie werd het archeologisch museum bezocht. Het museum is ondergebracht op de balkonverdieping van de kerk. Er is een interessante expositie , voornamelijk van opgegraven artefacten van Oud-Westdorpe. Topstuk is een terracotta Madonna beeldje uit 1300. De kerk en het museum zijn zonder meer een bezoek waard.

Rijdend over de historische middeleeuwse Graaf Jansdijk, werd verplaatst naar het archeologisch museum van Westdorpe. Een particulier initiatief van de bevlogen detector amateur Marcel de Putter. Hij heeft in de afgelopen 9 jaar duizenden metalen voorwerpen opgepiept. Alles is gedetermineerd en met vindplaats op de computer gedocumenteerd. Achter zijn huis, onder aan de Sint Jansdijk, heeft hij een flinke schuur gebouwd waar alle gevonden voorwerpen worden geëxposeerd. Er liggen onder andere bergen duiten, onvoorstelbaar wat er naar boven is gebracht. Ook bijzondere vondsten, waaronder een bronzen munt met de beeltenis van Marcus Aurelius (160-181 n. Chr.). Samen met drie collega detector amateurs heeft Marcel onder andere de stort van een grote opgraving in Gent onderzocht. Resultaat meer dan duizend voorwerpen daterend van 1200 tot 1800. Het betreft munten, penningen, insignes, gespen, leder beslag, messen, enz. Met het boek "Gezocht en Gevonden", geschreven en samengesteld "door zoekers voor zoekers" zijn de resultaten gedocumenteerd. Benadrukt moet worden dat deze detector amateurs een belangrijke rol spelen voor het behoud van archeologisch erfgoed, dat zonder hun inspanningen verloren zou gaan.

Na het bezoek aan het detector museum werd verplaatst naar Sas van Gent om daar de lunch te gebruiken. Bij het binnenrijden van Sas van Gent viel direct de totale verlatenheid op in het centrum van de stad. Het grote parkeerterrein was leeg, geen mensen op straat, winkels open maar zonder klanten. Na de lunch voegden we ons bij de rest van het gezelschap, dat bestond uit 15 leden van de Heemkundige Kring De Bevelanden. Het gezelschap werd in twee groepen opgesplitst en onder leiding van een gids werd een wandeling door Sas van Gent gemaakt. Gidsen zijn altijd gemotiveerd en enthousiast over hun stad. Al snel kwam daardoor Sas van Gent tot leven. Uiteraard werd stilgestaan bij het ontstaan van Sas van Gent in 1551, toen een sluis of sas werd gebouwd in de Sassevaart. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werden de vestingwerken uitgebreid. Toen de Staatsen de vesting op de Spanjaarden hadden veroverd werd de vesting nog verder uitgebreid met zes bolwerken, zes ravelijnen, twee lunetten en drie stadspoorten. Door diverse belegeringen liep de stad grote schade op. Opvallend is dan ook dat er vrijwel geen enkel historisch pand is te zien. In de achttiende eeuw werd begonnen met de afbraak van de vestingwerken, met uitzondering van het bastion Generaliteit met daarop het restant van een walmolen. De oude sluis is lang geleden buiten gebruik gesteld en omgebouwd tot een groot parkeerterrein. Dankzij het enthousiaste verhaal van de gids ontstond weer een levendig beeld van het kanaal en het sluizencomplex. Vervolgens werden de restanten van de getijdenmolen bezocht, die in 1696 in de vestingwal was gebouwd. Daarna werd het nog bestaande bastion met onderaards gangenstelsel voor de opslag van munitie, bewonderd. Na het graven van het kanaal Gent-Terneuzen in de negentiende eeuw, werd een nieuw sluizencomplex aangelegd. Dit complex is buiten gebruik gesteld, maar bewaard gebleven en werd door ons bekeken. Recent werd het open terrein naast de kerk en het Franciscanessen klooster van een nieuwe naam voorzien, het Rozemarijnplein, de standplaats van de dames van lichte zeden. Ook hier was het levendige verhaal van de gids van groot belang om het historische plaatje weer tot leven te wekken. Na een verdere interessante rondgang, werd de excursie afgesloten met een bezoekje aan een steegje waar de kattenmepper van Sas van Gent zijn lugubere activiteiten uitvoerde.
Afsluitend kan gesteld worden, dat Niek Beeke er in was geslaagd om een interessante excursie te organiseren. Hierbij is het van groot belang om goede gidsen in te zetten. Bij een particulier bezoek mis je dat.

Ron Wielinga.

 
   
Foto-impressie excursie Sas van Gent
      Foto's: Niek Beeke
     
top
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
 
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
         
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
         
         
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
         
         
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
         
Foto-impressie excursie collectie Kirke Westdorpe
      Foto's: Niek Beeke
     
top
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
         
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
         
         
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
         
         
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
         
Foto-impressie excursie collectie Marcel de Putter
      Foto's: Niek Beeke
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
 
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
         
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
klik voor een grotere versie
         
archief Archief      
top