home >>> wat doen wij
   
Archief  
   
Wat doen wij  
  veldwerk
  vondstverwerking
  rapportages
  educatie
Bestuur  
Het bestuur, bestaande uit 3 leden, komt in principe maandelijks bij elkaar voor de afstemming van lopende zaken.

Twee leden hebben vier maal per jaar een overleg met de adviseur archeologie van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, waarbij activiteiten worden afgestemd. Daarnaast is er overleg met de adviseur archeologie van de gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen.

Vier keer per jaar wordt het afdelingsinformatiebulletin “Zuidwesterheem” samengesteld en verzonden. Er is een digitale en papieren versie.

Het onderhouden van de website van de afdeling door een lid van het bestuur.

Door een lid van het bestuur wordt relevante informatie van het Hoofdbestuur van de AWN doorgezonden aan de leden van de afdeling.

 
   
Excursies  
Minstens vier keer jaar worden excursies verzorgd naar archeologisch interessante musea met begeleid bezoek, veelal gecombineerd met een bijpassende lezing.  
   
Workshops  
Een tot twee maal per jaar worden workshops georganiseerd van een middag of avond over archeologische onderwerpen, zoals aardewerk en het herkenning van bot en vuursteen.  
   
ZAAD  
Jaarlijks wordt door de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland in samenspraak met de afdeling de Zeeuwse Amateur Archeologen Dag georganiseerd. Archeologen verzorgen presentaties.  
   
Werk in uitvoering  
   
Binnendijken project  
In het kader van de Provinciale Onderzoeks Agenda  Zeeland wordt onderzoek uitgevoerd naar de opbouw en functie van binnendijken. Door leden wordt assistentie verleend bij het archeologisch onderzoek en wordt desgevraagd het historisch vooronderzoek uitgevoerd.  
   
Monitoring en rondleidingen op de slikken van Rilland  
Door enkele leden van de AWN worden op de slikken van Rilland monitoring en excursies gegeven voor belangstellenden. Door de erosie van de slikken spoelen scherven en andere artefacten van het in 1532 verdronken dorp Oud-Rilland bloot. Fundamenten, aardewerkvondsten en landschapselementen worden ingemeten, gerapporteerd en beschreven.  
   
Ravestein  
Voorbereidingen worden getroffen voor het samenstellen en publiceren van een rapport met vondstcatalogus en een publieksvriendelijk boek over de resultaten van de opgraving van Ravestein.  
   
Archeologische Werkgroep Schouwen-Duiveland  

Een actieve metaaldetectorwerkgroep, werkt veel in Zierikzee en omgeving.
Een tweede groep werkt aan de archeologische collectie van het Stadhuismuseum en helpt bij educatieve activiteiten.

 
   
Kop van Schouwen-Duiveland  

Jaarlijks worden door de leden van de afdeling Den Haag monitoringen gehouden in de duinen van Schouwen-Duiveland, waarbij de nadruk ligt op vondsten uit de steentijd en vroege middeleeuwen in verstoven duinenvalleien.

 
   
Hulst  

De Werkgroep Archeologie Hulst assisteert bij opgravingen door bedrijven en helpt actief bij de verwerking van het vondstmateriaal. De Plaatselijke Vrijwilligers zijn de ogen en oren in de archeologie van de gemeente Hulst. Ook de gemeente Terneuzen kan een beroep op de werkgroep doen.

 
   
SCEZ  

Hand- en spandiensten voor de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland.
Een aantal leden verricht een of twee dagen per week werkzaamheden voor de SCEZ. De werkzaamheden zijn divers en afgestemd op de kennis en kunde van de vrijwilligers.

 
   
Educatie, publieksactiviteiten  

Regelmatig worden desgevraagd voor scholen lessen verzorgd en excursies georganiseerd.
Incidenteel wordt assistentie verleend bij het samenstellen en inrichten van archeologische tentoonstellingen.

 
   
Zoutzieden  

Jaarlijks worden diverse demonstraties zoutzieden gegeven.

 
   
Hier wordt een deel van onze activiteiten verder toegelicht:  
   
arrow veldwerk  
arrow vondstverwerking  
arrow rapportages  
arrow educatie  
   
Archief