home >>> agenda
 
 
  Aan verdere activiteiten voor 2018 wordt momenteel hard gewerkt.
 
data activiteiten
   
Excursies

Voor het komende jaar worden, zoals gebruikelijk,  4 of meer excursies georganiseerd. Om tot een aanvaardbaar aantal deelnemers te komen worden sommige excursies samen met de Heemkundekring De Bevelanden georganiseerd. 
Uiteraard zijn ook niet-leden welkom bij deze excursies.
Alle programma’s moeten nog verder worden uitgewerkt in overleg met de te bezoeken instellingen. Nadere toelichting wordt ruim van te voren op deze website en/of per e-mail en/of in ons informatiebulletin Zuidwesterheem bekend gemaakt.

   
Workshops

De ervaring leert dat het aantal deelnemers aan de door de afdeling georganiseerde workshops steeds voldoende is. Overigens zijn ook hier niet-leden welkom.

   
 
09 januari 2019 Aardewerk uit de Romeinse Tijd; aardewerkavonden o.l.v. Joost van den Berg MA, depotbeheerder, Zeeuws Archeologisch Depot
Info: Dicky, zie hieronder.
   
23 januari 2019 Aardewerk uit de Romeinse Tijd; aardewerkavonden o.l.v. Joost van den Berg MA, depotbeheerder, Zeeuws Archeologisch Depot
Info: Dicky, zie hieronder.
 
22 febr 2018 Bezoek aan Restaura, Limburgs depot voor bodemvondsten en Thermenmuseum in Heerlen.
 
16 maart 2018 20 ste ZAADdag (georganiseerd door SCEZ) te Middelburg
 
06 april 2018 Jaarvergadering + rondleiding Stadhuismuseum Zierikzee
 
mei 2018 naar Sluis of Terra Maris (Oostkapelle)
 
juni 2018 mogelijk naar Loon op Zand en omgeving
   
   
 

Veranderingen zijn mogelijk en worden tijdig op deze pagina gemeld.

Deelname aan deze activiteiten graag uiterlijk 2 weken van tevoren opgeven!
Dicky de Koning:
dickydekoning@zeelandnet.nl
06-28615255

   
  -

 

agenda
januari 2019
februari 2019
maart 2019
april 2019
mei 2019
juni 2019
juli 2019
aug 2019
sep 2019
-